Lege arauak

Ikasleak, ofizialak nahiz libreak izan , eskolan indarrean dauden arauak bete beharko dituzte. Ikasleen eskubide eta betebeharrak orokorrean, abenduaren 2ko 201/2008 dekretuan ezarrita daude.

  • 201/2008 dekretua, abenduaren 2koa, Euskal Autonomi Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta betebeharrei dagokiona.
  • 263/1998 dekretua, urriaren 6koa, Euskararen Gaitasun Agiriaren eta irakaspostuetarako Hizkuntz Eskakizunen baliokidetzak finkatu, eguneratu eta berresten dituena. (EHAA, 1998ko urriaren 23koa).
  • 2/2006 lege organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzakoa. (BOE)
  • 806/2006 errege dekretua, ekainaren 30ekoa, hezkuntza sistema berriaren ezarpen egutegia finkatzen duena.. BOE, 2006ko uztailaren 14koa.
  • 1629/2006 errege dekretua, abenduaren 29koa, Hizkuntzen araubide bereziko irakaskuntzetarako kurrikulumaren oinarrizko alderdiak zehazten dituena.BOE, 2007ko urtarrilaren 4koa.
  • 2008ko urtarrilaren erabakia, ikastetxeetako zuzendarikoa, 2008ko urtean Euskal Autonomi Erkidegoko Hizkuntz Eskola Ofizialetan proba libreen deialdia eta egitea arautzen dituena.

 

201/2008 Dekretua, abenduaren 2koa

263/1998 Dekretua, urriaren 6ekoa

2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa

806/2006 Errege Dekretua, ekainaren 30ekoa

1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa

2008 Ikastetxeetako Zuzendariaren Erabakia, urtarrilaren 9koa