Azterketeen Berrikusketa

Ikasle ofizial guztiek dute azterketa berrikusteko eskubidea azterketa-deialdien barruan urtero argitaratzen diren data eta orduetan.

Ikasle libre guztiek dute azterketa berrikusteko eskubidea azterketa-deialdien barruan urtero argitaratzen diren data eta orduetan, aurretik eskabide-inprimakia bete eta gero.

Azterketa berrikusteko eskubidea azterketariarentzat baino ez da, bertan ez da azterketaria ez den besterik onartzen.